Josh Walker – Sain a fideo; gwefan ac hysbysebu ynglŷn â’r eglwys; adnoddau, cyfarpar ac addurno’r adeilad.

Kate Cope – Arlwy Dydd Sul

Susie Cook – Arlwy a’r Gegin

SC a JW – Arweinyddion Diogelu

Swyddogion cydweithredu’r weinidogaeth

Pete Cook– Gofal bugeiliol a gweinidogaeth drwy weddi

PC, SC a Beth Cook – Cydlynwyr gwaith yr ieuenctid a phlant

Sara Moss – Gweithio â phlant meithrin                                                                       

SC a JW – Cydlynwyr addoliad

Phil Malin – Tîm Cyfiawnder

Gweithio i’r eglwys

Julie Walker – Swyddog gwaith gweinyddol

Stephen Wilkinson – Gofalwr