Tywyn Baptist Church

Let everything that has breath praise the Lord

Welcome to Tywyn Baptist Church – Croeso i Eglwys Bedyddwyr Tywyn

We are a small Baptist Church situated in the High Street of Tywyn, a seaside town on the coast of Wales. We are surrounded by the beautiful countryside of the Snowdonia National Park which enables us daily to appreciate the wonder of God's creation.Rydym yn Eglwys Bedyddwyr bach ar Stryd Fawr Tywyn, tref glan-môr ar arfordir Cymru. O’n hamgylch mae cefn gwlad hardd parc Cenedlaetho Eryri sy’n ein galluogi werthfawrogi gogoniant cread Duw pob dydd.


The word for Tywyn Baptist Church in 2022 is REACH OUT
Click HERE to view a series of Reach out videos

 

 

We are a church that loves Wales!
We are currently working on translating this website into Welsh to appeal to the Welsh community in which we live. Please bear with us whilst we do so.

Rydym yn eglwys sydd yn caru Cymru!
Ar hyn o bryd, ‘rydym yn gweithio ar gyfieithu’r wefan hon i’r Gymraeg, er mwyn estyn allan i’r gymuned Gymreig yr ydym yn byw ynddi. Gofynnwn am eich amynnedd wrth i ni ymgymryd â’r gwaith.

 

Partnering with the local Trussell Trust Food Bank

Find out how the Tywyn Food Bank works, how to donate and how to get help.

More Info ➤